Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/myseon1q/deavonturenvanpiepmuis.nl/wp-includes/functions.php on line 6031
Privacyverklaring | De avonturen van Piepmuis

Privacyverklaring

 

Privacybeleid De avonturen van Piepmuis

1 augustus 2018

 

Bedankt voor je bezoek aan de website van De avonturen van Piepmuis. In deze privacy verklaring lees je hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en verwerken als je gebruikt maakt van onze diensten. Ook de rechten die je hebt als het gaat om je persoonsgegevens lees je hier.

 

Privacybeleid

De avonturen van Piepmuis vindt je privacy belangrijk. Daarom verwerken wij alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die De avonturen van Piepmuis verwerkt voor (het verbeteren van) onze dienstverlening.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De avonturen van Piepmuis

Contactgegevens:
Adres: op te vragen per e-mail.
Telefoonnummer: 06 5734 8974. 
E-mail: info@deavonturenvanpiepmuis.nl.

KVK: 71589996
BTW: op te vragen per e-mail.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt De avonturen van Piepmuis?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

 • informatie die je aan ons of onze partners geeft, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en betaalgegevens, en
 • informatie die wij verkrijgen door je bezoek aan onze website.

 

Met welk doel gebruikt De avonturen van Piepmuis je gegevens?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

 • Verbeteren website

Om onze website te verbeteren en klanten beter te helpen plaatsen wij cookies van Google Analytics. Met cookies kunnen wij gemiddelde bezoekersaantallen berekenen en bijhouden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. We gebruiken ze niet om persoonsgegevens te verzamelen. Wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die je browser aan ons verstrekt met cookies.

 • Webwinkel

Onze webwinkel is gemaakt met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je voor onze dienstverlening aan ons geeft, delen wij met deze partij. WooCommerce gebruikt jouw gegevens nooit voor een ander doel. Het privacybeleid van WooCommerce is te vinden op https://woocommerce.com/privacy-policy/.

 • Betalen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Persoonsgegevens die je voor onze dienstverlening aan ons geeft, delen wij met deze partij. Mollie gebruikt jouw gegevens nooit voor een ander doel.Het privacybeleid van Mollie lees je hier: https://www.mollie.com/nl/privacy.

 • Verzending & logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als PostNL onderaannemers inschakelt, geeft PostNL je gegevens ook aan deze partijen.

 • Nieuwsbrief

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp gebruikt je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden. Onderaan elke e-mail, die geautomatiseerd via onze website is verzonden, zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 • Wij derden(onderaannemers) inschakelen voor onze dienstverlening

De avonturen van Piepmuis schakelt derde partijen in bij het uitvoeren van de dienstverlening. Met hen treft De avonturen van Piepmuis de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen om er zeker van te zijn dat je gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden worden verwerkt. Meer informatie hierover lees je onder het kopje: ‘Met welk doel gebruikt De avonturen van Piepmuis je gegevens?’

 • Je daarvoor toestemming geeft

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten De avonturen van Piepmuis verstrekken als wij daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben. Je kunt deze toestemming altijd intrekken.

 

Wettelijke verplichting en andere juridische redenen

Wij kunnen je persoonsgegevens aan derden, buiten De avonturen van Piepmuis, verstrekken als wij mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
 • Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of
 • De belangen, eigendommen of veiligheid van De avonturen van Piepmuis, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

 

Hoe lang bewaart De avonturen van Piepmuis je gegevens?

De avonturen van Piepmuis bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

 

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over je hebben, kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

Je kunt je persoonsgegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar: De avonturen van Piepmuis, Pater Berthierstraat 18, 5361 AN Grave of info@deavonturenvanpiepmuis.nl

Zet in de brief of e-mail je naam, adres, telefoonnummer en verzoek. Je krijgt binnen 4 weken na je verzoek een schriftelijk antwoord.

Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of anderszins een onredelijke belasting voor De avonturen van Piepmuis vormen.

De avonturen van Piepmuis kan de wettelijk bepaalde maximale bijdrage als tegemoetkoming in de kosten bij je in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.

 

Recht van verzet

Het is mogelijk om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens als het gebruik van je persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of niet voldoet aan een wettelijke verplichting. Ook als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je persoonsgegevens.

Bezwaar maken doe je door een brief of e-mail te sturen naar: De avonturen van Piepmuis, Pater Berthierstraat 18, 5361 AN Grave of info@deavonturenvanpiepmuis.nl.

Zet in de brief of e-mail je naam, adres, telefoonnummer en vermeld duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt. Je krijgt binnen 4 weken na je bezwaar een schriftelijk antwoord.

Als wij je persoonsgegevens niet meer mogen gebruiken, kan dit betekenen dat je niet meer volledig gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

 

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om De avonturen van Piepmuis en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Hiervoor maken wij gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op pagina’s waar persoonsgegevens worden verwerkt (zoals tijdens het bestelproces en registratieformulieren). Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, informeren wij je zo snel mogelijk over het incident.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij hebben altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.